Jacob

122 teksty – auto­rem jest Ja­cob.

lep­sze ze­ro niż nic - bo 0 to już "coś", cho­ciaż 0 to też "nic"

bo­wiem: 0 (ze­ro) is­tnieje, a nic nie istnieje

reasu­mując:
"0" (ze­ro) to tak jak "nic" - też nic;
lecz "0" (ze­ro) is­tnieje, a "nic" nie is­tnieje ! 

aforyzm • 3 grudnia 2016, 14:37

ga­dul­stwo to m. in. głupie miele­nie ozorem,
by­leby siebie wy­bielić a in­nych oczer­nić ! 

aforyzm • 3 grudnia 2016, 13:51

z Okaz­ji Święta Mat­ki Bożej od Cu­dow­ne­go Me­da­li­ka - da­ne­go ludziom przez:
Najświętszą Ma­ryję Pannę i Bo­ga !

POP­RAW­NA WER­SJA BOŻO-MA­RYJ­NEJ MOD­LITWY
DO NAJŚWIĘTSZEJ PAN­NY MA­RYI OD CU­DOW­NE­GO ME­DA­LI­KA BRZMI:

"O [Najświętsza Pan­no] Ma­ry­jo, BEZ GRZECHU [...] — czytaj całość

aforyzm • 27 listopada 2016, 02:00

wy­bory to pic, by głupi lud się niemądrze łudził na zmiany dlań lepsze 

aforyzm • 9 listopada 2016, 16:05

Dla grzeszności {nie ma | nie miej} li­tości, a tym bar­dziej miłości ! 

aforyzm • 8 listopada 2016, 14:53

Czyściec jest to przed­smak piekła, choć po Czyśćcu zaw­sze tra­fia się do Nieba !

Bo­wiem: Czyściec jest pra­wie tym sa­mym co piekło !
Czyściec różni się od piekła [tyl­ko] tym, że:
1. Mat­ka Boża od­wie­dza dusze Czyśćco­we !
2. Czyściec jest og­ra­niczo­ny cza­sowo - Z PIEKŁA NIG­DY SIĘ NIE WYCHODZI,
na­tomiast po Czyśćcu ZAW­SZE tra­fia się do Nieba ! 

aforyzm • 7 listopada 2016, 18:55

Szko­da cza­su na... stratę cza­su !

"czas to bez­cenny dar Boży"
stwier­dza św. Ks. Jerzy Popiełuszko 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 28 października 2016, 15:30

Le­piej późno niż... za późno. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 28 października 2016, 14:01

płacz nad swoim szy­der­czym śmie­chem ! 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 sierpnia 2016, 21:26

śmiech świato­wy ZAW­SZE szkodzi !

prze­de wszys­tkim duszy jed­nos­tki śmiejącej się, ale też i in­nym ludzkim duszom,
które są po­dat­ne na tą głupotę ! 

aforyzm • 16 sierpnia 2016, 21:25

Jacob

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jacob

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 grudnia 2016, 15:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st lepsze ze­ro niż nic [...]

10 listopada 2016, 23:39CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st wybory to pic, by [...]

9 listopada 2016, 17:35aforystokrata sko­men­to­wał tek­st wybory to pic, by [...]

9 listopada 2016, 16:12MyArczi sko­men­to­wał tek­st wybory to pic, by [...]

8 listopada 2016, 18:23Badylek sko­men­to­wał tek­st Dla grzeszności {nie ma [...]

8 listopada 2016, 17:46aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Dla grzeszności {nie ma [...]

8 listopada 2016, 10:09danioł sko­men­to­wał tek­st Czyściec jest to przed­smak [...]

28 października 2016, 18:16Logos sko­men­to­wał tek­st TYLKO po­kuta i płacz [...]

28 października 2016, 18:01Adnachiel sko­men­to­wał tek­st TYLKO po­kuta i płacz [...]

28 października 2016, 17:47Logos sko­men­to­wał tek­st TYLKO po­kuta i płacz [...]